Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden

Maatregelen m.b.t. het Covid-19 virus:
Was vooraf je handen voordat je de zaal binnenkomt. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar in de leszaal. Geef elkaar ook de ruimte bij het binnenkomen en verlaten van de zaal. Kleed je thuis alvast om. Heb je koorts, of ben je erg verkouden: kom dan niet naar de les. In het geval je moet niezen of hoesten: graag in je elleboog.

Inschrijving:
Bij inschrijving verbind je je voor de duur van je rittenkaart of abonnement: het lesblok met einddatum of lesjaar, en de daarmee gepaard gaande kosten. Gemiste lessen kunnen alleen bínnen hetzelfde lesblok ingehaald worden.
Ben je nieuw en stap je tussentijds in, dan betaal je alleen de resterende lessen van het betreffende blok plus € 6 administratiekosten..
Kun je niet regelmatig komen, dan is het alternatief de 10 rittenkaart.
Leskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Aanmelden:
Als je lessen wilt volgen bij The Movement Studio, kun je gebruik maken van het online-boekingssysteem van Momoyoga. Hier kun je een abonnement of een 10-rittenkaart binnen een veilige betaal-omgeving aanschaffen en betalen. Bij de eerste keer maak je heel eenvoudig een account aan. Je kunt je alleen af/aanmelden als je ingelogd bent. Heb je geen welkomstmail voor Momoyoga ontvangen? Stuur mij dan een mail op info@themovementstudio.nl of maak gebruik van het antwoordformulier rechts op de website.

Lessen inplannen:
Reserveer s.v.p. je lessen vooruit op Momoyoga!

Afmelden:
Ben je verhinderd, meld je dan af via Momoyoga.nl/themovementstudio, liefst ruim van tevoren, maar minimaal 8 uur voorafgaand aan je les. Vergeet dan niet om meteen een inhaalles binnen het blok te reserveren! Indien je korter dan 8 uur van tevoren afmeld, wordt deze les van je kaart afgeboekt.

Algemeen:
Persoonlijke en/of medische gegevens worden niet aan derden verstrekt. Jouw gegevens zijn veilig bij The Movement Studio.
Persoonsgegevens van cursisten zijn strikt vertrouwelijk en worden door The Movement Studio uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Concreet houdt dit in dat de persoonsgegevens worden gebruikt voor:

* Het opstellen van de factuur binnen Momoyoga
* Het onderhouden van contact (b.v. bij lesuitval)
* Het informeren via mail van relevante/overige activiteiten van The Movement Studio

Bij aanvang van de overeenkomst geeft de cursist nadrukkelijk toestemming voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens bestemd voor het hierboven vermelde gebruik. De verwerking en opslag van deze gegevens geschieden op een veilige manier. De cursist heeft altijd het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien. Bovendien heeft de cursist het recht om deze toestemming op elk moment weer in te trekken. Zie ook Privacy Verklaring

Lesgeld:
Het lesgeld dient in 1 keer voldaan te worden voorafgaand aan het begin van het lesblok/lesjaar/10-rittenkaart.
Dit kan zowel contant als op bankrekening. NL44ABNA0421631511 t.n.v. TAM Peters, je naam en lesdag. Het gemakkelijkste is dit via Momoyoga.nl/themovementstudio en dan via een iDEAL-betaling.
Bij herhaaldelijke betalingsherinnering, wordt er 15,- extra in rekening gebracht.
De leskaarten (een heel jaar, een lesblok of 10-rittenkaart) zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Vakanties:
The Movement Studio hanteert over het algemeen de gebruikelijke schoolvakanties, waarin er dus geen lessen plaats vinden.
Indien Resi wegens omstandigheden zich genoodzaakt ziet de les te moeten annuleren, zal Resi elke deelnemer tijdig informeren.
Deze les kan vanzelfsprekend verderop ingehaald worden.

Verantwoordelijkheid:
The Movement Studio is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.
Blessures of lichamelijke beperkingen graag vooraf melden.
Het volgen van de lessen bij The Movement Studio gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
Respecteer je grenzen en forceer jezelf niet!

Neem een handdoek mee en evt. een flesje water.
Tip: neem voor de Essentrics les ook een extra handdoek mee voor aanpassingen van de oefeningen in de les!
De lessen zijn op blote voeten of met anti-slipsokken, graag de hygiëne in acht nemen.